University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology
 


 

Search Refinements:  Culture Area: south america |

1 - 30 of 1,215 Records

Breast Plate

SA2703

SA2703

Lime Flask

SA2752

SA2752

Hammock

2011-10-8

2011-10-8Lime Flask

SA2751

SA2751

Shawl

2007-11-4

2007-11-4

Shawl

2007-11-5

2007-11-5Pot

SA2465

SA2465

Pot

SA2463

SA2463

Cover

2003-44-117

2003-44-117Apron

86-39-22

86-39-22

Tray

12624

12624

Cradle Board

2003-44-115

2003-44-115Bark Cloth

79-2-2

79-2-2

Pot

SA2451

SA2451

Basket

CIVIC1993.X.794B

CIVIC1993.X.794BAryballus

53-35-7

53-35-7

Yarn

2003-44-112.2

2003-44-112.2

Yarn

2003-44-112.3

2003-44-112.3Yarn

2003-44-112.4

2003-44-112.4

Yarn

2003-44-112.5

2003-44-112.5

Yarn

2003-44-112.6

2003-44-112.6Yarn

2003-44-112.7

2003-44-112.7

Yarn

2003-44-112.8

2003-44-112.8

Yarn

2003-44-112.9

2003-44-112.9Bead

2003-44-112.10

2003-44-112.10

Bead

2003-44-112.11

2003-44-112.11

Spool

2003-44-112.12

2003-44-112.12Spool

2003-44-112.13

2003-44-112.13

Spool

2003-44-112.14

2003-44-112.14

Spool

2003-44-112.15

2003-44-112.151 - 30 of 1,215 Records
Has Image:  
On Display:  
Section:  
Bibliographic Reference Kind:  

© Penn Museum 2017 Sitemap / Contact / Copyright / Disclaimer / Privacy / Upenn